1r de Batxillerat

Aquí es podran consultar els resums dels temes de 1r de Batxillerat. Qualsevol suggeriment és benvingut.

Apunts

Tema 1: Els nombres reals

Tema 2: Polinomis

Tema 3: Equacions, sistemes i inequacions

Tema 4: Trigonometria

Tema 5: Nombres complexos

Tema 6: Geometria analítica en el pla

Tema 7: Funcions

Tema 8: Límits

Tema 9: Derivades