1r de Batxillerat

Aquí es podran consultar els resums dels temes de 1r de Batxillerat. Qualsevol suggeriment és benvingut.

Apunts

Tema 1. Els nombres reals

Tema 2. Polinomis i fraccions algèbriques

Tema 3: Equacions, sistemes i inequacions

Tema 4: Trigonometria

Tema 5: Nombres complexos

Tema 6: Geometria analítica en el pla

Tema 7: Funcions

Tema 8: Límits

Tema 9: Derivades

Exàmens

Tema 1. Enunciat. Solució

Tema 2. Enunciat. Solució

Tema 3. Enunciat. Solució.

Examen 1r trimestre. Enunciat. Solució

Tema 4. Enunciat. Solució

Tema 5. Enunciat. Solució.

Examen 2n trimestre. Enunciat. Solució

Tema 7. Enunciat. Solució.

Tema 8. Enunciat. Solució

Tema 9. Enunciat. Solució

Examen 3r trimestre. Enunciat. Solució

Examen final. Enunciat. Solució